Nyhedsbrev
Persondatapolitik

Information om databeskyttelse på apoteket

Apotekets ansvar

Som dataansvarlig for de personoplysninger vi på apoteket behandler om dig, har vi et

ansvar for at sikre, at dine oplysninger behandles lovligt, sikkert og fortroligt. Som apotek

tager vi dette ansvar meget alvorligt og har truffet alle rimelige foranstaltninger for at beskytte

dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig, og hvad bruger vi dem til?

Når du køber receptpligtig medicin på apoteket, skal vi bruge nogle oplysninger om dig for

at sikre din identitet, så vi kan yde lægemiddelfaglig rådgivning og levere korrekt medicin

til den rigtige pris samt udføre de opgaver, vi som apotek er forpligtet til.

Vi registrerer derfor oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, den medicin du køber

og oplysninger om eventuelle tilskud eller refusioner.

Vi indberetter oplysningerne om dit medicinkøb til Det Fælles Medicinkort (FMK), til Det

Centrale Tilskudsregister og til Lægemiddelstatistik. Det er vi efter lovgivningen forpligtet

til.

Hvis du oplyser os, at du er medlem af Sygeforsikringen "danmark", videregiver vi oplysninger

til Sygeforsikringen ”danmark” om, hvilken medicin du har købt, når ”danmark”

yder dækning.

Vi videregiver også oplysninger om dine medicinkøb til din kommune, region eller andre

institutioner, når det er aftalt, at de betaler helt eller delvist for din medicin.

Når du køber håndkøbsmedicin eller andre varer på apoteket, registrerer vi ingen oplysninger

om dig, uden at vi har aftalt det.

Hvilke rettigheder har jeg?

Efter Databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, herunder til indsigt i de

oplysninger, vi har om dig, og til at få urigtige oplysninger berigtiget. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte apotekets personale. Du kan læse mere om disse og andre rettigheder i vores persondatapolitik.

Har du spørgsmål?

Denne information giver ikke alle oplysninger om vores behandling af personoplysninger.

Du kan læse den fulde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i

vores persondatapolitik, der er tilgængelig på apotekets hjemmeside.

Har du ikke adgang til internettet, kan du spørge efter en papirkopi af vores persondatapolitik hos apotekspersonalet eller via mailadressen: lyngbys@apoteket.dk