Nyhedsbrev
Servicemål

Apotekets servicemål

SERVICEMÅL LYNGBY APOTEK

Apotekets mål for ventetid:

  • Den gennemsnitlige ventetid bør være under 5 minutter.
  • Højst 5 % af kunderne bør vente mere end 10 minutter.

Apotekets mål for ekstern servicegrad – at forespurgte varer er på lager:

  • Ekstern servicegrad skal være mindst 98 %.

Apotekets mål for fejludleveringer:

  • Fejludleveringer må højst udgøre 0,02 % af antallet af ordinationer.

Apotekets mål for faglig rådgivning og information i skranken:

  • 100 % af apotekets kunder inviteres til dialog.

Apotekets mål for faglig rådgivning og information ved dosisdispensering:

  • Alle kunder skal have en kopi af doseringskortet, og tilbydes kopi af indlægssedler såfremt disse findes.

Apotekets service vedrørende forsendelseskunder:

  • Forsendelsesbilag er påtrykt, at kunden bedes kontakte apoteket ved tvivl vedrørende brugen af medsendt medicin.

Serviceydelser der tilbydes på apoteket:

TPI, Medicingennemgang, Medicinsamtale, MRSA-pakke, vaccination, pille pas, brystpumpeudlejning, undervisning på plejehjem, i patientforeninger og hjemmeplejen.